იურიდიული მისამართი

0179 საქართველო. ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ.27 (ფილარმონიის გვერდით, ვერის პარკთან)

საბეჭდი ვერსია

ელ – ფოსტა
საკონტაქტო ტელეფონი
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"