საკონტაქტო ტელეფონი

Tel: (+995 32) 911 400.
Fax: (+995 32) 911 400.

საბეჭდი ვერსია

იურიდიული მისამართი
ელ – ფოსტა
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"