ორგანიზაციები

1. შ.პ.ს. "ცენტურიონი"
.
2. შ.პ.ს. ”ფიკმედიკალის წარმომადგენლობა საქართველოში"
.
3. შ.პ.ს. "ექსტრემკლუბი"
.
4. შ.პ.ს. "კარდინალი"
.
5. შ.პ.ს. "ჯეოჯიესემი"
.
6. შ.პ.ს. "პელიკან ტაქსი"
.
7. შ.პ.ს "პელიკან თრეველ ჯორჯია"
.
8. საქველმოქმედო ფონდი "ცისკარი"
.
9. შ.პ.ს. "პაუერს ენტერპრაისი"
.
10. შ.პ.ს. "საგურამოს ჯიქი"
.
11. შ.პ.ს "გიორგი"
.
12. შ.პ.ს. "სპეციალური დაცვის სამსახური"
.
13. შ.პ.ს. "ბაზისი"
.
14. შ.პ.ს. "ინთეგრითი"
.
15. ფიზიკური პირები (დეკლარანტები)

საბეჭდი ვერსია

პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"