ბუღალტერი

ბექა წაქაძე
დაბადებული: 04 / 10 / 1985 წ.
.
განათლება:
.
– საქარტველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი, ეკონომიურ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი – 2006 წ.
.
– საქარტველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი, ეკონომიურ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
სპეციალობა: ფინანსები და საბანკო საქმე
.
სამუშაო გამოცდილება:
.
– შ.პ.ს. "აღრიცხვა და კონსულტაციის ჯგუფი" – ბუღალტერი, 2006 წლიდან დღემდე

საბეჭდი ვერსია

ჩვენი ორგანიზაცია
დირექტორი
აუდიტორი
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"