დირექტორი

კახაბერ ცერცვაძე
დაბადებული 1967 წელს
.
განათლება:
.
- შ.პ.ს. "ლეგია და კომპანიის" უნივერსიტეტის ეკონომიური ფაკულტეტი, საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო–საკრედიტო ურთიერთობები და საბანკო საქმე – 2003 წელს.
.
– ზესტაფონის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმი, სოფლის მეურნეობის წარმოების საბუღალტრო აღრიცხვა – 1985 წელს.
.
სამუშაო გამოცდილება:
.
–შ.პ.ს. "აღრიცხვა და კონსულტაციის ჯგუფი" – დირექტორი, 2006 წლიდან დღემდე.
.
– ს. ს. "ბანკი რესპუბლიკა" , დელისის ფილიალი – მთავარი ბუღალტრის მოადგილე, 2003–2006წ.
.
– ზესტაფონის რაიონის სპორტკომიტეტი – მთავარი ბუღალტერი, 1999–2003 წ.
.
– ს. ს. "ივერთბანკი" – საკრედიტო განყოფილების უფროსი, 1993–1999 წ.
.
– ზესტაფონის კოოპერატორთა რაიონული გაერთიანების გამგეობა – მთავარი ბუღალტერი, 1992–1993 წ.
.
– მ. კოსტავას ფონდთან არსებული სამრეწველო–აგრარულ–კომერციული ასოციაცია "თბილისი – 90"–ის ფირმა "შავლეგო" – მთავარი ბუღალტერი, 1991–1992 წ.
.
–სახელმწიფო სტატისტიკის ზესტაფონის რაიონული განყოფილება – ეკონომისტი, 1989–1991 წ.
.
– სოფ. ძირულას კოლმეურნეობა – მთავარი ბუღალტერი, 1986–1989 წ.

საბეჭდი ვერსია

ჩვენი ორგანიზაცია
აუდიტორი
ბუღალტერი
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"