ჩვენი ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აღრიცხვა და კონსულტაციის ჯგუფი" დაფუძნებულია და ფუნქციონირებს 2006 წლის 1 მარტიდან და მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბუღალტრული, აუდიტორული, ფინანსური და საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურება. ჩვენი მიზანია, ავამაღლოთ პროფესიონალიზმი და კლიენტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, მათი მომსახურება და უმოკლეს ვადაში სასურველი შედეგის მიღწევა.

საბეჭდი ვერსია

დირექტორი
აუდიტორი
ბუღალტერი
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"