შპს "ყვარლის მარანი"
http://www.kvarelimarani.com

სხავადასხვა ვაზის კულტურისა და ჯიშების დანერგვა–მოშენება, ყურძნის გადამუშავება, ღვინის წარმოება.

პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"