შპს "ექროს ჯორჯია"
http://www.acrossgeorgia.ge/

ტურისტული მომსახურეობა, ავიაბილეთებისა და სასტუმროების დაჯავშნა საქართველოსა და უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყნებში.

პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"