კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"
http://www.nodialawoffice.ge/

იურიდიულ - საკონსულტაციო - საადვოკატო მომსახურეობა

პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"